KDV İadesi

Notitek Software

İhracat Bedelinin % 10'nu Kadar KDV İadesi Otomatik Alınır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ihracat teslimlerinde KDV istisnasının düzenlendiği bölümüne “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” başlığı ile eklenen bölümde; sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilmelerine imkân sağlanmıştır.

KiHero ile bu kapsamda aşağıdaki iade talep işlemleri otomatik yapılır.

  • Standart İade Talep Dilekçesi
  • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
  • İhracatın Beyan Edildiği Dönemden Önceki Son Yirmi Dört Döneme İlişkin İndirilecek KDV Listesi
  • Satış Faturaları Listesi
  • Gümrük Beyannamesi veya Listesi
  • İhracatın Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi

Neler Yapıyoruz?

Öncelikli Hizmetlerimiz

Yüklenim Listesi

Yüklenim listesi otomatik olarak dakikalar içinde hesaplanır.

İndirilecek KDV Listesi

Muavin veya E-defter kayıtlarından derin öğrenme teknolojisi indirilecek KDV Listesi ve yüklenim türleri eşleştirilir.

Satış Faturaları Listesi

Muhasebe programlarına entegre veriler ile bağlantı kurularak Satış Fatura Listesi hazırlanır.

GÇB Listesi

Optik Okuma Teknolojisi ile gümrük beyannamesindeki veriler okunarak kişiye bağlı olmadan tüm veriler tamamlanır.

Stok Yönetimi

Kapasite Raporu Uyumu, DİİB Hammadde Takibi, Fire Hesaplama, Muadil Ürün Kullanımı gibi stok yönetimi unsurları tek tuşla yapılır.

ATİK

ATİK stoğu ile ATİK ‘e bağlı KDV’leri ayrı ayrı veri tabanında kaydedilerek yüklenime maximum iade alınacak şekilde aktarılır.

Geçmiş İade Listeleri

GİB’e yüklenmiş geçmiş dönem indirilecek KDV ve Yüklenim listelerinin kontrolü sağlanarak yeni listelerin doğruluğu gerçekleştirilir.

Muavin/ E-Defter

Muavin veya E-defter kayıtlarından derin öğrenme teknolojisiyle indirilecek KDV Listesi ve yüklenim türleri eşleştirilir.

Gümrük Beyannamesi

Optik okuma teknolojisi ile gümrük beyannamesinde veriler okunarak, kapanış tarihi ve bu tarihe bağlı olarak TCMB kur karşılığı TL tutarlar muhasebe programındaki veriler ile karşılaştırılır.

KDV Beyannamesi

Optik Okuma Teknolojisi ile KDV beyannamesinde veriler okunarak kişiye bağlı olmadan genel gider yüklenim oranı hesaplanır.

E- Fatura

Optik Okuma Teknolojisi ile E-fatura portalındaki faturalar ile muhasebe programındaki veriler doğrulanır.

GTB İhracat Fatura

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sistemindeki faturalar ile E-fatura portalındaki faturalar ve muhasebe programındaki veriler doğrulanır.

Referanslarımız